QC Hồ sơ

Công ty có một hệ thống kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt và một hệ thống dịch vụ sau bán hàng rất hoàn chỉnh.


Cụ thể thể hiện ở các khía cạnh sau:


1. Chúng tôi chú trọng đến sự phát triển của khách hàng mới.Bất kể lượng đặt hàng của khách hàng lớn hay nhỏ, chúng tôi sẽ làm tốt công tác duyệt đơn hàng tương ứng cho các sản phẩm dùng thử trước.

 

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về tài liệu để làm tốt công việc kiểm tra lần đầu và kiểm tra ngẫu nhiên sản phẩm.

 

3. Hợp tác nhiều bộ phận để làm tốt công việc kiểm soát chất lượng.Đối với việc kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất ra, ngoài sự kiểm soát của chính bộ phận sản xuất, còn có những nhân viên đặc biệt chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra tương ứng.

 

4. chú trọng đến các vấn đề chất lượng xảy ra.Khi có sự cố về chất lượng sản phẩm, việc phân tích nguyên nhân được tiến hành kịp thời, đồng thời thực hiện các biện pháp kiểm soát trong quá trình xử lý tiếp theo để tránh xảy ra sự cố về chất lượng lần thứ hai.

 

5. Từ bỏ thói quen và kinh nghiệm làm việc do con người tạo ra.Nếu chỉ dựa vào thói quen và kinh nghiệm để làm, những người không thể thoát ra khỏi thói quen và kinh nghiệm sẽ không thể đảm bảo hiệu quả chất lượng sản phẩm do họ sản xuất.

 

Máy kiểm tra chất lượng sản phẩm

 

Anping Jiufu Metal Wire Mesh Co.,Ltd kiểm soát chất lượng 0

 

Anping Jiufu Metal Wire Mesh Co.,Ltd kiểm soát chất lượng 1

 

Anping Jiufu Metal Wire Mesh Co.,Ltd kiểm soát chất lượng 2

Để lại lời nhắn